Email : 密码 : 验证码 :Clike me to change      忘记密码?      返回学会网站首页

Latest News

第25届国际形态大会及2017年学术年会征稿字数变更为400个英文单词2016-10-20 15:8:8

中国解剖学界各位同仁:

    由中国解剖学会主办的“第25届国际形态学(ISMS)大会暨中国解剖学会第33届(2017年)学术年会”定于2017年7月27日~29日在西安召开,摘要一律使用英文,字数由原来的200个英文单词限制,变更为400个英文单词,不符合标准的摘要则无法提交。敬请注意!给您造成的不便请谅解!

                                     中国解剖学会

                                     2016.10.20